HARTMANN Vivano

Použití

Vivano – Popis aplikace produktu

Podtlaková terapie Vivano NPWT je indikována u pacientů, kterým prospěje aplikace kontrolovaného podtlaku vedoucí k podpoře procesu hojení rány. Tato terapie je obzvláště vhodná u pacientů, u kterých je nutné zajištění odvodu exudátu z rány a odstranění infekčních materiálů pomocí stálého či přerušovaného podtlaku v ráně.
Léčba pomocí pěny VivanoMed Foam ve spojení se systémem podtlakové terapie VivanoTec je vhodný pro následující typy ran: Chronické, akutní, traumatické, rozevírající se rány, vředy (např. tlakový či diabetický), transplantáty a popáleniny.

Krok 1: Vyčištění rány

Odstranění nečistot, nekrotické tkáně, ztvrdlého exudátu a strupů pro zastavení a prevenci dalšího krvácení.
Rána musí být řádně vyčištěna a vypláchnuta pomocí fyziologického roztoku. Očistěte okolí rány a poklepáním osušte a odstraňte tělní tekutiny. Před aplikací krytí zajistěte, aby okolí rány bylo řádně odmaštěno.

Pozor! Sady VivanoMed smí být použity pouze lékařem, nebo v souladu s lékařskými postupy. Sady krytí VivanoMed jsou určeny pouze k jednorázovému použití. Aplikace musí být provedena pouze při dodržování přísných sterilních a aseptických postupů v souladu s instrukcemi lékaře a zavedenými medicínskými standardy.

Krok 2: Aplikace pěny VivanoMed Foam

Vytvarujte pěnu VivanoMed Foam sterilními nůžkami tak, aby odpovídala velikosti a tvaru rány, kterou budete ošetřovat. Potom pěnový materiál zaveďte do rány. Utěsněte pěnu pomocí fóliového krytí Hydrofilm.   

 

Krok 3: Aplikace krytí Hydrofilm

   

Je nutné zajistit, aby fóliové krytí zakrývalo alespoň 5 cm nepoškozené kůže v okolí rány. Pokud je to nutné, je možno upravit fóliové krytí do potřebného tvaru nůžkami.

Jako první krok, jednou rukou odstraňte krycí papír č. 1.    

      

Umístěte krytí Hydrofilm adhezivní stranou dolů a poté odstraňte krycí papír č. 2  

      

Ve třetím kroku odstraňte potištěný ochranný pásek č. 3 na okrajích. 

Nakonec odstraňte poslední silikonový pásek č. 4

 

Krok 4: Aplikace VivanoTec Port

      

Pro aplikaci portu VivanoTec Port vyřízněte na vhodném místě ve fólii otvor o rozměru přibližně 2 – 4 cm. Při tomto úkonu dbejte, aby nedošlo k proříznutí pěnového materiálu. 

 

 

 

     

Před aplikaci VivanoTec Port odstraňte ochranný papír. Umístěte port tak, aby jeho střed byl přesně nad otvorem připraveným ve fóliovém krytí. Poté odstraňte zbývající ochranné fólie. 

Krok 5: Propojení kanystru s trubicemi pro odvod exudátu

Vyjměte sterilní kanystr z ochranného balení. Umístěte kanystr v lehce nakloněném úhlu do úchytů přístroje a zaklapněte ho. Zasuňte konce hadiček do sebe a tím propojíte port s kanystrem.

Krok 6: Začátek terapie

Zapněte podtlakovou jednotku. Pomocí tlačítka Int Cont zvolte buď stálý, nebo přerušovaný mód..

Stálý mód:
Pracuje na bázi přednastaveného podtlaku 125 mmHg který zůstává stejný.
Přednastavené hodnoty můžete změnit pomocí tlačítek Plus a Minus na vámi požadovanou hodnotu. Terapii započnete pomocí tlačítka Start.

Přerušovaný mód

Použitím přerušovaného módu můžete měnit hodnoty podtlaku či délku času aplikace.

Přerušovaný mód:
Dotkněte se prstem hodnoty, kterou si přejete změnit. Změňte hodnoty pomocí symbolů Plus a Minus. Nově nastavené hodnoty uložíte pomocí dotyku na tlačítko s šipkou. Terapii započněte stiskem tlačítka Start.

Troubleshooting

 

Systémové chyby jsou ohlašovány varovným oknem a akustickým signálem. Varovné zprávy obsahují návod, jak danou chybu napravit.