HARTMANN Vivano

Terapie

Podtlaková terapie podporuje hojení

Použití podtlakové terapie je jedním z nejnovějších přístupů k hojení ran dneška. Během posledních desetiletí se tato forma terapie stala běžně používaným postupem v nemocniční praxi. V současnosti se tato forma léčby stává rutinní metodou. Další použití je také v ambulantních zařízeních, kde je obzvláště vhodná pro svoji snadnou integraci do existujících metod léčby rány v moderním hojení
(Zdroj: European Wound Management Association (EWMA). Dokument: Topical negative pressure in wound management. Londýn: MEP Ltd, 2007. Strany 1 - 17)

Co je podtlaková terapie?

Výraz “ podtlak” je používán fyziky u situací, kdy je v uzavřené oblasti nižší tlak než v jejím okolí. V případě podtlakové terapie je podtlak vytvářen sacím mechanismem zařízení podtlakové terapie (1), které je připojeno ke krytí rány pomocí sytému trubic, ke kterým je připojen kanystr na sběr exudátu. Přebytečný exudát z rány (2) je odsáván sacím mechanismem a odváděn do kanystru pro odběr exudátu. Sáním je v ráně a v krytí rány vytvářen podtlak . Výsledkem tohoto procesu je zrychlené hojení rány. (Zdroj: European Wound Management Association (EWMA). Dokument: Topical negative pressure in wound management. Londýn: MEP Ltd, 2007. Strany 1 - 17)

Indikace

  • Pro podporu procesu hojení v chronických, subakutních a akutních ranách za použití podtlakové terapie
  • Pro odvod exudátu
  • Dekubity stupně 2-4
  • Syndrom diabetické nohy
  • Otevřené rány
  • Traumatické rány